Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Bij A & P Oil B.V. vinden we het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom streven we ernaar om op de meest veilige en duurzame manier deel te nemen aan de energietransitie.

Met onze duidelijke missie, visie en strategie op het gebied van duurzaamheid hebben we een sterk fundament gecreëerd om nu en in de toekomst duurzamer te zijn.

MISSIE

De missie van A & P Oil B.V. is om oliën, chemicaliën en andere vloeibare producten op een zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijke manier op te slaan, te behandelen en te transporteren. We nemen het volledige verantwoordelijkheidsgevoel om een duurzaam bedrijf te worden.

VISIE

We streven ernaar een van de toonaangevende duurzame terminaloperators te zijn door programma's voor continue verbetering in te zetten met een sterke focus op innovatie, veiligheid en automatisering. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

STRATEGIE

Duurzaamheid is een kernonderdeel van onze strategie geworden. Om een van de toonaangevende duurzame terminaloperators te zijn, bieden we daarom op maat gemaakte oplossingen om de energietransitie te ondersteunen. Bovendien, door onze impact op de belangrijkste onderwerpen binnen de milieu-, governance- en sociale onderwerpen te begrijpen en te meten, betrekken we onze medewerkers en belanghebbenden bij het ontwikkelen van duurzame plannen en het bereiken van doelen. Onze solide geschiedenis op het gebied van veiligheidsprestaties is een vaststaand feit en we zullen een leider blijven op dit gebied en de naleving ervan, dankzij ons professionele en toegewijde personeel voor opslagonderhoud.

Onze enige prioriteit is klanttevredenheid

Vraag een offerte aan

MILIEU

Het milieu is belangrijk voor A & P Oil BV, daarom meet A & P Oil BV haar prestaties met betrekking tot het milieu, onderverdeeld in Vluchtige Organische Stoffen (VOC)-, Kooldioxide (CO2)-, Stikstofoxide (NOx) emissies , bodem- en waterverontreiniging. Ook al is het volgens de Europese Handelswet niet verplicht, A&P Oil B.V. meet alle uitstoot van de terminals en stelt ambitieuze doelen om het beter te doen dan de minimale eisen.

SOCIAAL

Mensen zijn ons meest waardevolle bezit. Voor A & P Oil B.V. betekent dit een duurzame werkomgeving hebben die veiligheid, welzijn en verbondenheid met de gemeenschap bevordert. De belangrijkste onderwerpen voor A & P Oil B.V. op het gebied van Sociaal zijn; Veiligheid, mensen, publieke relaties en gemeenschap. Alle onderwerpen hebben een verbinding met mensen en brengen verschillende manieren met zich mee om duurzaamheid door te voeren en duurzaam te handelen. A & P Oil B.V. neemt haar verantwoordelijkheid om proactief te zijn op deze elementen om een ​​duurzame relatie met alle belanghebbenden te waarborgen.

GOVERNANCE

Governance kan worden gedefinieerd als het vaststellen van beleid en continue monitoring van duurzaamheidsactiviteiten. Dit omvat mechanismen die nodig zijn om de duurzame welvaart en levensvatbaarheid van de organisatie in evenwicht te brengen.