Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Als groot bedrijf met veel mensen is het beheer van gezondheid en veiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Om elk risico op ongevallen te vermijden, heeft A & P Oil B.V. een cultuur ingevoerd waarin betrokkenheid en bewustzijn leiden tot intrinsiek veilige manieren van werken. Arbomanagement geldt natuurlijk ook voor de producten die A & P Oil B.V. opslaat en levert.

Het bedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van alle producten onder zijn verantwoordelijkheid behouden blijft. Hetzelfde bewustzijn en dezelfde verantwoordelijkheid geldt voor haar milieubeheer, wat heeft geleid tot verbeterde operationele methoden en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Gezondheid

A & P Oil B.V. neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het behoud van de kwaliteit van de producten van haar klanten. Elk wordt behandeld volgens de hoogste normen. A & P Oil B.V. zorgt ervoor dat wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot het veilig omgaan met producten.

De principes van het gezondheidsbeleid van A & P Oil B.V. zijn van toepassing op elke medewerker en op elke locatie en elk vaartuig van A & P Oil B.V. Ze definiëren duidelijk prioriteiten en rollen. Het belangrijkste doel van het beleid is om consensus te bereiken en werknemers te informeren over veilig en gezond werken. Het bedrijf hecht ook veel waarde aan ergonomische werkplekken door bijvoorbeeld zwaar tillen te vermijden.

Veiligheid

A & P Oil B.V. hanteert de hoogste veiligheidsnormen die passen bij het soort bedrijf. Omgaan met grote hoeveelheden oliën en vetten vraagt om een schone en veilige werkomgeving en veilige werkmethoden.

DE PRINCIPES VAN HET GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID VAN A & P Oil B.V


  • Om volledig te handelen in overeenstemming met de regelgeving zoals beschreven in de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, de Europese Arbo-wetgeving en eventuele verdere wetgeving die van toepassing is op de logistiek en transportsector.

  • Het handhaven van een kwaliteitsmanagementsysteem in de hele organisatie om fouten te elimineren en het hoogste veiligheidsniveau voor elke medewerker te bereiken.

  • Het optreden van incidenten onderzoeken en analyseren en corrigerende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

  • Om een cultuur te bereiken waarin veiligheid een gedeelde waarde is onder het personeel en wordt weerspiegeld in de houding, overtuigingen en percepties van alle medewerkers.

"Onze Goal Zero-ambitie is om geen schade en geen lekken te bereiken in al onze activiteiten. Iedereen die voor A & P Oil B.V. werkt, streeft ernaar dit doel elke dag te bereiken".

Omgeving

A & P Oil B.V. zet zich volledig in om haar bedrijf te runnen op een manier die het milieu respecteert en de impact erop minimaliseert. Om dit te bereiken, controleert A & P Oil B.V. voortdurend haar operationele procedures en zorgt ervoor dat de juiste en effectieve technologie wordt gebruikt.

A & P Oil B.V. hecht ook veel belang aan verantwoord omgaan met energie en milieubewustzijn. Het energieverbruik wordt waar mogelijk beperkt door effectieve maatregelen en slimme systemen. Er wordt alles aan gedaan om de afvalproductie te verminderen. Werknemers worden getraind om afvalwater, energieverbruik en het gebruik van chemicaliën te verminderen. A & P Oil B.V. voert haar milieubeleid door middel van behoorlijk bestuur en voldoet volledig aan de milieuwetgeving.

Kwaliteit

Uitgebreid kwaliteitsmanagement in de afgelopen 15 jaar heeft geresulteerd in een ingrijpend vernieuwingsinitiatief voor de terminals, de binnenvaartschepen en het materieel. Dit heeft niet alleen de algemene operationele veiligheid verbeterd, maar ook de kwaliteit van de terminals en schepen op het hoogste niveau gebracht.